Seddülbahir, Yahya Çavuş, Ertuğrul Koyu

Yahya Çavuş, birliğinde kalan 63 asker ile birlikte çarpışıp bu bölgede şehit düşmüştür. Kültür Bakanlığı, bu kahramanlığın anısına 10 Ağustos 1992 yılında bu şehitliği yaptırmıştır.

Seddülbahir Cephesi, Çanakkale Savaşı'nın bir parçası olan Seddülbahir Çıkarması, 25 Nisan 1915 tarihinde Seddülbahir bölgesine beş ayrı noktadan yapılmıştır. Her iki tarafın da ağır kayıpları ile sonuçlanan saldırılar yapılmıştır. Sonuç olarak Haziran ayının sonlarında Osmanlı güçleri ilerlemeyi durdurmuş ve çıkarma başarısız olmuştur, daha sonra bu bölgede savaşın sonuna kadar kısıtlı ve etkisiz siper çatışmaları devam etmiştir.

Seddülbahir Köyü’nün karşısında Ertuğrul Kotu’na hakim tepecik üzerinde yer almaktadır. Anıt 25 Nisan 1915 günü çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine kahramanca karşı koyan ve büyük kayıplar verdiren Yahya Çavuş ile takımı adına 1962’de yaptırılmıştır.

Anıtın ön yüzünde günün öyküsünü sade bir dille anlatan bir rubai yer almaktadır. Arka yüzünde e şehit olna kahramanlarımızın 18’inin ismi yazılıdır.

Diğer tarafta Yahya Çavuş'un emrindeki 68 kahraman, 6 düşman taburunu 10 saat kıyıda tuttular. ”Çanakkale’yi kurtardılar. Tarihe mal oldular” sözleri mermer plakalar üzerine işlenmiştir.

Ertuğrul Koyu, Çanakkale deniz muharebeleri sıasında Seddülbahir bölgesinde, 25 Nisan 1915 tarihinde İngilizlerin çıkarma harekatı düzenledikleri 5 koydan(Sığırini-(Morto) koyu-Hisarlık Burnu,Ertuğrul Koyu, Tekekoyu, İkizkoyu, Zığındere) biridir.

Yahya çavuş ve askerleri bu koyu korumakla görevlendirilmiştir. Günümüzde bu bölgede Yahya Çavuş Anıtı ve sahilde V Beach İngiliz askeri mezarlığı bulunmaktadır.
Resim Galerisi

Seddülbahir, Yahya Çavuş, Ertuğrul Koyu