Kanlı Sırt

Kanlı Sırt Yazıtı, Çanakkale Şehitliği Gelibolu Yarımadası'nın en dar yerinde Kabatepe ile ConkBayırı arasında kalan Kanlı Sırt'ın doğu ucunda yer almaktadır.

Çanakkale Şehitliği Gelibolu Yarımadası’nın en dar yerinde, Kabatepe ile Conkbayırı arasında kalan kanlısırt’ın doğu ucunda Kanlısırt Anıtı bulunmaktadır. Buradaki Anzak ve Türk siperleri birbirlerine çok yakın olduklarından ötürü ölülerin siperden çıkartılıp gömülmesi olanaksızlaşmıştı. Bu nedenle de burada dökülen kanlardan ötürü Kanlısırt ismi verilmiştir.

Anıt yarı konkav şekilde küfeki taşından levha halinde yapılmıştır.
Resim Galerisi

Kanlı Sırt